ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้ทั่วไป
ระบบรายงาน
รายงานการเปลี่ยนเตียงจากการส่งต่อ
รายงานจำนวนส่งต่อแยกตามกลุ่มโรค
 
Copy right 2014 : Nakhon Phanom Hospital
Version : 59.3.3 session : sTdpFW7ZFRyjFLkRg5xDvxc9uLSXIDpFg9sZYrO9