เกี่ยวกับระบบ
- สามารถบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวัน
- สรุปรายงานตามเงื่อนไขต่างๆ
- หน่วยงานสามารถติดตามสถานะ ของการดำเนินงานได้   ทางผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำขอน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใช้บริการแล้ว ขอความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถามความพึงใจด้วยนะครับ


ด้วยความเคารพ 
ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลนครพนม 4002
 
งานข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลนครพนม โทร. 4002