ตรวจสอบสถานะการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค้นหา วันที่ส่งซ่อม ถึง     
  หน่วยงาน หน่วยงานย่อย
  หมายเลขครุภัณฑ์  
ลำดับ วันที่ส่งซ่อม เวลา อุบัติการณ์ หน่วยงานที่ส่งซ่อม อาการชำรุด เบอร์โทรศัพท์ สถานะการซ่อม ช่างผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ # ประเมิน
ความพึงพอใจ
5 23 เม.ย. 2562 11:06:54 Incident กายภาพบำบัด [ญาณี ถนอมธรรม] จอมอนิเตอร์ขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อม 1 ชั่วโมง 50 นาที 33 วินาที P6
4 23 เม.ย. 2562 10:33:51 Incident งานอาชีวเวชกรรม [ภัสรา พลศรี] จอมอนิเตอร์ขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อม 2 ชั่วโมง 23 นาที 36 วินาที P6
3 23 เม.ย. 2562 10:32:30 Incident ยานอก [วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร] จอมอนิเตอร์ขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อม 2 ชั่วโมง 24 นาที 57 วินาที P6
2 23 เม.ย. 2562 10:23:04 Incident ศูนย์คอมพิวเตอร์ [จิตติศักดิ์ สุวัณณกีฏะ] เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อม 2 ชั่วโมง 34 นาที 23 วินาที P6
1 23 เม.ย. 2562 10:05:43 Incident คลินิคตรวจไข้หวัดใหญ่ (TB) [รุจิรา] เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อม 2 ชั่วโมง 51 นาที 44 วินาที P6
 
พบทั้งหมด 5 รายการ
Page : 1 
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานกรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 1018
แสดงแถบสี : ความสำคัญ + ความเร่งด่วน
 
    P1 : สูง + ด่วน     P2 : กลาง + ด่วน     P3 : ต่ำ + ด่วน
     
    P4 : สูง + ปกติ     P5 : กลาง + ปกติ     P6 : ต่ำ + ปกติ
                 
สีขาว : ยังไม่จัดลำดับความสำคัญ
 
Copy right 2011 © Nakhon Phanom Hospital. all right reserved.