ตรวจสอบสถานะการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค้นหา วันที่ส่งซ่อม ถึง     
  หน่วยงาน หน่วยงานย่อย
  หมายเลขครุภัณฑ์  
ลำดับ วันที่ส่งซ่อม เวลา อุบัติการณ์ หน่วยงานที่ส่งซ่อม อาการชำรุด เบอร์โทรศัพท์ สถานะการซ่อม ช่างผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ # ประเมิน
ความพึงพอใจ
7 8 ส.ค. 2565 08:25:07 Incident หอผู้ป่วยเด็ก(1) [จนท.] เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง 2018 ดำเนินการเรียบร้อย นายสุธีร์ วิริยะพันธ์ 7 ชั่วโมง 7 นาที 26 วินาที P5
6 8 ส.ค. 2565 04:55:58 Incident หอผู้ป่วยเด็ก(1) [จนท.] เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง 2018 ดำเนินการเรียบร้อย นายสุธีร์ วิริยะพันธ์ 10 ชั่วโมง 36 นาที 38 วินาที P5
5 8 ส.ค. 2565 02:53:43 Incident หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย [จนท.] เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง 2015 ดำเนินการเรียบร้อย นายสุธีร์ วิริยะพันธ์ 12 ชั่วโมง 45 นาที 57 วินาที P5
4 8 ส.ค. 2565 02:52:38 Incident หอผู้ป่วยหนักเด็ก [จนท.] เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง 2000 ดำเนินการเรียบร้อย นายสุธีร์ วิริยะพันธ์ 9 ชั่วโมง 59 วินาที P5
3 8 ส.ค. 2565 02:37:49 Incident งานอาชีวเวชกรรม [จนท.] ซอร์ฟแวร์สำนักงานขัดข้อง 1072 อยู่ระหว่างการซ่อม 20 ชั่วโมง 2 นาที 34 วินาที P5
2 8 ส.ค. 2565 02:34:18 Incident คลินิคตรวจโรคทั่วไป [จนท.] เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง 1041 อยู่ระหว่างการซ่อม 20 ชั่วโมง 6 นาที 5 วินาที P5
1 8 ส.ค. 2565 07:39:44 Incident งานอาชีวเวชกรรม [จนท.] เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง 1072 ดำเนินการเรียบร้อย นายสุธีร์ วิริยะพันธ์ 15 ชั่วโมง 39 วินาที P5
 
พบทั้งหมด 7 รายการ
Page : 1 
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานกรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 1018
แสดงแถบสี : ความสำคัญ + ความเร่งด่วน
 
    P1 : สูง + ด่วน     P2 : กลาง + ด่วน     P3 : ต่ำ + ด่วน
     
    P4 : สูง + ปกติ     P5 : กลาง + ปกติ     P6 : ต่ำ + ปกติ
                 
สีขาว : ยังไม่จัดลำดับความสำคัญ
 
Copy right 2011 © Nakhon Phanom Hospital. all right reserved.