ตรวจสอบสถานะการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค้นหา วันที่ส่งซ่อม ถึง     
  หน่วยงาน หน่วยงานย่อย
  หมายเลขครุภัณฑ์  
ลำดับ วันที่ส่งซ่อม เวลา อุบัติการณ์ หน่วยงานที่ส่งซ่อม อาการชำรุด เบอร์โทรศัพท์ สถานะการซ่อม ช่างผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ # ประเมิน
ความพึงพอใจ
 
พบทั้งหมด 0 รายการ
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานกรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 1018
แสดงแถบสี : ความสำคัญ + ความเร่งด่วน
 
    P1 : สูง + ด่วน     P2 : กลาง + ด่วน     P3 : ต่ำ + ด่วน
     
    P4 : สูง + ปกติ     P5 : กลาง + ปกติ     P6 : ต่ำ + ปกติ
                 
สีขาว : ยังไม่จัดลำดับความสำคัญ
 
Copy right 2011 © Nakhon Phanom Hospital. all right reserved.