ตรวจสอบสถานะการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค้นหา วันที่ส่งซ่อม ถึง     
  หน่วยงาน หน่วยงานย่อย
  หมายเลขครุภัณฑ์  
ลำดับ วันที่ส่งซ่อม เวลา อุบัติการณ์ หน่วยงานที่ส่งซ่อม อาการชำรุด เบอร์โทรศัพท์ สถานะการซ่อม ช่างผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ # ประเมิน
ความพึงพอใจ
3 17 ม.ค. 2562 14:50:16 งานอาชีวเวชกรรม [กนกอร หอมดี] เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อม 5 ชั่วโมง 4 นาที 29 วินาที
2 17 ม.ค. 2562 11:08:07 คลินิคตรวจศัลยกรรมกระดูก [นางสาวอรทัย พลอาษา] เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อม 8 ชั่วโมง 46 นาที 38 วินาที
1 17 ม.ค. 2562 08:18:20 คลินิคตรวจเบาหวาน-ความดัน (DM) [ไก่ ] เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อม 11 ชั่วโมง 36 นาที 25 วินาที
 
พบทั้งหมด 3 รายการ
Page : 1 
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานกรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 1018
แสดงแถบสี : ความสำคัญ + ความเร่งด่วน
 
    P1 : สูง + ด่วน     P2 : กลาง + ด่วน     P3 : ต่ำ + ด่วน
     
    P4 : สูง + ปกติ     P5 : กลาง + ปกติ     P6 : ต่ำ + ปกติ
                 
สีขาว : ยังไม่จัดลำดับความสำคัญ
 
Copy right 2011 © Nakhon Phanom Hospital. all right reserved.