ตรวจสอบสถานะการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค้นหา วันที่ส่งซ่อม ถึง     
  หน่วยงาน หน่วยงานย่อย
  หมายเลขครุภัณฑ์  
ลำดับ วันที่ส่งซ่อม เวลา อุบัติการณ์ หน่วยงานที่ส่งซ่อม อาการชำรุด เบอร์โทรศัพท์ สถานะการซ่อม ช่างผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ # ประเมิน
ความพึงพอใจ
2 25 มิ.ย. 2564 09:30:44 หอผู้ป่วยพิเศษนำโชค [จนท.] เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง 2038 อยู่ระหว่างการซ่อม 24 นาที 29 วินาที
1 25 มิ.ย. 2564 09:00:58 Incident ห้องตรวจธาลัสซีเมีย (Thalassemia) [น.ส.จีรภา ศรีหะเรือง] เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ดำเนินการเรียบร้อย นายสุธีร์ วิริยะพันธ์ 1 นาที 58 วินาที P5
 
พบทั้งหมด 2 รายการ
Page : 1 
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานกรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 1018
แสดงแถบสี : ความสำคัญ + ความเร่งด่วน
 
    P1 : สูง + ด่วน     P2 : กลาง + ด่วน     P3 : ต่ำ + ด่วน
     
    P4 : สูง + ปกติ     P5 : กลาง + ปกติ     P6 : ต่ำ + ปกติ
                 
สีขาว : ยังไม่จัดลำดับความสำคัญ
 
Copy right 2011 © Nakhon Phanom Hospital. all right reserved.