ระบบงานออนไลน์
  IPD Scan 
  OPD Scan 
  Register Application NPHR  
  ระบบ PACS (ฟิล์มดิจิตอล) 
  ระบบบุคลากร
  ระบบ P4P
  รายงานผลแล็บ ออนไลน์ 
  ระบบส่งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ระบบส่งข้อมูลภายใน
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบจองห้องพิเศษ
  ระบบรายงานจำนวนผู้ป่วยใน
  รายงานอุบัติการณ์
  ระบบสแกนใบรีเฟอร์ (กำลังปรับปรุง)
  ระบบรายงานจำนวนผู้ป่วยนอก
  ระบบบันทึกอัตราความพึงพอใจ
(กำลังปรับปรุง)
  ระบบบันทึกข้อมูล ER
  ระบบบันทึกข้อมูลงาน IC
  ระบบบันทึกข้อมูลงานผ่าตัด
  ระบบรายงาน Medication Error (กำลังปรับปรุง)
  ระบบติดตามแผนงานโครงการ
  ระบบบันทึกความพึงพอใจ Version 2
  Streptokinase (กำลังปรับปรุง) 
  Medication Reconciliation 
  NReport 
  kiosk
  Khammouan Refer 
  Sepsis Standing Order
read more...  

  ข้อมูลทั่วไป
  smb 
  usblock 
  KVRT 

   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  [2013-04-30] ไฟล์เกณฑ์การให้คะแนน P4P
  [2012-06-29] แนวทางปฏิบัติ งาน OPD
  [2012-03-08] ยาที่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร (รายการยา รพ.นครพนม 2555)
  [2011-12-29] มาตรฐานการให้รหัสโรค ฉบับ 2011
  [2011-10-05] วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย
  [2011-10-05] วิธีการกำหนดความชัดของการใช้ Font TH Sarabun PSK
  [2011-06-20] เปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์

 
 
Copy right © 2011, all right reserved
Nakhon Phanom Hospital