ระบบงานออนไลน์
  IPISS Bata 
  Smart Refer Online 
  ระบบ PACS (ฟิล์มดิจิตอล) win10
  rpcenter
  ระบบ PACS (ฟิล์มดิจิตอล)
  ระบบบุคลากร
  ระบบ P4P
  รายงานผลแล็บ ออนไลน์ 
  ระบบส่งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ระบบส่งข้อมูลภายใน
  IPD Scan 
  OPD Scan 
  Register Application NPHR  
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบจองห้องพิเศษ
  ระบบรายงานจำนวนผู้ป่วยใน
  รายงานอุบัติการณ์
  ระบบสแกนใบรีเฟอร์ (กำลังปรับปรุง)
  ระบบรายงานจำนวนผู้ป่วยนอก
  ระบบบันทึกอัตราความพึงพอใจ
(กำลังปรับปรุง)
  ระบบบันทึกข้อมูล ER
  ระบบบันทึกข้อมูลงาน IC
  ระบบบันทึกข้อมูลงานผ่าตัด
  ระบบรายงาน Medication Error (กำลังปรับปรุง)
  ระบบติดตามแผนงานโครงการ
  ระบบบันทึกความพึงพอใจ Version 2
  ความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
  ระบบคัดกรองความเสี่ยงจากการทำงาน
  Streptokinase 
  ระบบจัดเก็บข้อมูล ECG 12 Lead 
  คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
   Medication Reconciliation (กำลังปรับปรุง) 
  NReport 
  kiosk
  Khammouan Refer 
  Sepsis Standing Order
  Pharmacy Acute Care
   
อ่านเพิ่มเติม...  

  ข้อมูลทั่วไป
  FONT-MLAB 
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
  smb 
  usblock 
  KVRT 
  TG18-QC Pattern
  DEMO


ความพึงพอใจ
การให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
  

 

 

 
 
  Download
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ Internet 
  โปรแกรมแจ้งซ่อมบำรุง 
อ่านเพิ่มเติม...  

  จำนวนผู้เข้าชม


 

Copy right © 2011, all right reserved
Nakhon Phanom Hospital