สถิติที่น่าสนใจ
 อัตราการครองเตียง
 สถิติเวชระเบียน
 สถิติผู้ป่วยนอก
กรุณาเลือกข้อมูล จากเมนูด้านซ้ายมือ
 
 
Copy right 2011. Nakhon Phanom Hospital