จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยป่วยใน (ต่างชาติ IPD) - แยกจากสัญชาติ
ปีงบประมาณ จำนวน (ราย)
2552 1,397
2553 1,749
2554 1,589
2555 1,729
2556 2,496