ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบริการผู้ป่วยป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลนครพนม
ปีงบประมาณ จำนวน (บาท)
2552 224,030,419.00
2553 242,589,598.00
2554 250,874,945.00
2555 291,292,544.00
2556 331,145,666.00