ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : การบริการ > ผู้ป่วยใน
เงื่อนไขการค้นหา
จากวันที่
 
ผลลัพธ์
จำนวนผู้ป่วยใน ประจำวันที่ 2563 จำนวน 328 ราย
 

พัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนครพนม โทร. 4002