ระบบงานออนไลน์
  ระบบ PACS (ฟิล์มดิจิตอล) 
  ระบบบุคลากร
  ระบบ P4P
  รายงานผลแล็บ ออนไลน์ 
  ระบบส่งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ระบบส่งข้อมูลภายใน
  ระบบศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  ระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ 
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบจองห้องพิเศษ
  ระบบรายงานจำนวนผู้ป่วยใน
  รายงานอุบัติการณ์
  ระบบสแกนใบรีเฟอร์
  ระบบรายงานจำนวนผู้ป่วยนอก
  ระบบบันทึกอัตราความพึงพอใจ
  ระบบบันทึกข้อมูล ER
  ระบบบันทึกข้อมูลงาน IC
  ระบบบันทึกข้อมูลงานผ่าตัด
  ระบบรายงาน Medication Error
  ระบบบันทึกความพึงพอใจ Version 2
  Streptokinase 
อ่านเพิ่มเติม...  

  ข้อมูลทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน 


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  [2013-04-30] ไฟล์เกณฑ์การให้คะแนน P4P
  [2012-06-29] แนวทางปฏิบัติ งาน OPD
  [2012-03-08] ยาที่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร (รายการยา รพ.นครพนม 2555)
  [2011-12-29] มาตรฐานการให้รหัสโรค ฉบับ 2011
  [2011-10-05] วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย
อ่านเพิ่มเติม...  

ความพึงพอใจ
การให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
  

 

 

 
 
  จำนวนผู้เข้าชม


 

Copy right © 2011, all right reserved
Nakhon Phanom Hospital