ระบบงานออนไลน์
  ระบบ PACS (ฟิล์มดิจิตอล) 
  ระบบบุคลากร
  ระบบ P4P
  รายงานผลแล็บ ออนไลน์ 
  ระบบส่งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ระบบส่งข้อมูลภายใน
  ระบบศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  ระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ 
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบจองห้องพิเศษ
  ระบบรายงานจำนวนผู้ป่วยใน
  รายงานอุบัติการณ์
  ระบบสแกนใบรีเฟอร์
  ระบบรายงานจำนวนผู้ป่วยนอก
  ระบบบันทึกอัตราความพึงพอใจ
  ระบบบันทึกข้อมูล ER
  ระบบบันทึกข้อมูลงาน IC
  ระบบบันทึกข้อมูลงานผ่าตัด
  ระบบรายงาน Medication Error
  ระบบติดตามแผนงานโครงการ
  ระบบบันทึกความพึงพอใจ Version 2
  Streptokinase 
  Medication Reconciliation 
  NReport 
  Khammouan Refer 
อ่านเพิ่มเติม...  

  ข้อมูลทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน 


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  [2013-04-30] ไฟล์เกณฑ์การให้คะแนน P4P
  [2012-06-29] แนวทางปฏิบัติ งาน OPD
  [2012-03-08] ยาที่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร (รายการยา รพ.นครพนม 2555)
  [2011-12-29] มาตรฐานการให้รหัสโรค ฉบับ 2011
  [2011-10-05] วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย
อ่านเพิ่มเติม...  

ความพึงพอใจ
การให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
  

 

 

 
 
  จำนวนผู้เข้าชม


 

Copy right © 2011, all right reserved
Nakhon Phanom Hospital